مجریانی که از ابتدای ۱۴۰۰ توبیخ شدند

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون سه مجری در تلویزیون توبیخ شده‌اند که باتوجه به حضور در پنجمین ماه سال رقم نسبتا بالایی به نظر می‌آید.