گزارش تصویری:هفته اول لیگ برتر فوتسال کشور/فولاد زرند ایرانیان - فرش آرا مشهد از دریچه دوربین امیرمحمداشرفی

گزارش تصویری:هفته اول لیگ برتر فوتسال کشور/فولاد زرند ایرانیان - فرش آرا مشهد از دریچه دوربین امیرمحمداشرفی

گزارش تصویری:هفته اول لیگ برتر فوتسال کشور/فولاد زرند ایرانیان - فرش آرا مشهد از دریچه دوربین امیرمحمداشرفی