گفتگو با محسن نخعی مدیر باشگاه سرخابی کرمان

گفتگو با محسن نخعی مدیر باشگاه سرخابی کرمان

مهمان این برنامه: محسن نخعی بازیکن سابق تیم فوتبال مس سرچشمه - مدیر باشگاه سرخابی کرمان